Zakres usług

waga i młotek sędziowski na stole

Kancelaria prawna Doroty Parys zapewnia kompleksową obsługę prawną Klientom indywidualnym, podmiotom gospodarczym, a także jednostkom organizacyjnym.

Specjalizujemy się w sprawach związanych z:

 • Prawem pracy
 • Prawem cywilnym i gospodarczym
 • Prawem bankowym
 • Prawem rodzinnym
 • Prawem spadkowym
 • Prawem nieruchomości
 • Prawem karnym
 • Prawem administracyjnym
 • Prawem upadłościowym

Zakres usług Kancelarii prawnej Doroty Parys obejmuje:

 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Analizowanie dokumentów
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Sporządzanie pism pozasądowych i procesowych
 • Doradztwo na każdym etapie postępowania pozasądowego i sądowego
 • Reprezentowanie Klientów przed sądami oraz innymi organami prawnymi
 • Prowadzeniem spraw sądowych
 • Doradztwo prawne dla firm oraz instytucji
 • Obsługę prawną banków
 • Prowadzeniem negocjacji w celu polubownego rozwiązania sporu
 • Mediacje sądowe
 • Mediacje pozasądowe
 • Upadłością konsumencką

Usługi prawne wykonywane są rzetelnie i z najwyższą starannością, która wynika z wiedzy prawniczej, zasad etyki oraz wieloletniego doświadczenia zawodowego.

 

KOSZTY:

Porada od 200 zł + VAT, pozostałe koszty ustalane są indywidualnie, uzależnione od wartości przedmiotu sporu, w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych, nakładu pracy, czy dojazdów na rozprawę.


Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

Mediacje sądowe i pozasądowe

rozmowa z doradcą

Prawo pracy

srebrny dzwonek, młotek sędziowski i mężczyzna czytający kodeks

Prawo cywilne

waga na kodeksach

Prawo bankowe

młotek sędziowski na pliku pieniędzy

Doradztwo prawne dla firm

kobieta u doradcy

Pozostałe usługi prawne

młotek sędziowski na podstawce