Prawo bankowe

młotek sędziowski na stole

Prawem bankowym określa się zespół norm prawnych, które regulują powstawanie i funkcjonowanie instytucji bankowych. Prawo bankowe reguluje także zasady sprawowaniu nadzoru bankowego, postępowania naprawczego i zasady likwidacji i upadłości banków.

Zapewniamy wsparcie prawne w ramach prawa bankowego. Zajmujemy się opiniowaniem umów kredytu, pożyczki i gwarancji. W ramach świadczonych przez nas usług przeprowadzamy negocjacje z instytucjami finansowymi. Ponadto analizujemy umowy instytucji bankowych i finansowych w zakresie ochrony danych osobowych i przygotowujemy opinie dla spółek sektora finansowego. Specjalizujemy się również w zagadnieniach dotyczących zrzeszania się i łączenia banków oraz kwestiach związanych ze współpracą międzybankową. Oferujemy doradztwo prawne związane z tajemnicą bankową lub innych kwestiach związanych z prawem bankowym. Zajmujemy się również reprezentacją Klienta w sprawach sądowych i egzekucyjnych.