Mediacje sądowe i pozasądowe

ludzie mediujący

Zapewniamy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przy udziale mediatorów. Wybrany przez obie strony mediator pomaga znaleźć rozwiązanie i doprowadza do ugody, która ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Wypracowane rozwiązanie musi być zaakceptowane przez obie strony. Mediacje reguluje kodeks postępowania cywilnego: art. 183.

Ponadto prowadzimy mediacje pozasądowe. Przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne bardzo często decydują się na skorzystanie z pomocy mediatora, gdyż takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści. Mediacja toczy się bez udziału osób trzecich, jest poufna. O sprawie mediacyjnej wiedzą tylko strony konfliktu. Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa. Ponadto koszty mediacji są mniejsze niż w postępowaniu sądowym. Przebieg mediacji jest szybki, prosty i elastyczny oraz w pełni uzależniony od aktywności obu stron. Brak również skomplikowanych procedur sądowych. Spotkanie obu stron konfliktu na neutralnym gruncie w kancelarii prawnej eliminuje stres związany z przebywaniem na sali sądowej. Istotą mediacji jest rozwiązanie sporu w sposób, który satysfakcjonuje obie strony.

 

 

KOSZTY:

Mediacje przed sądem - obowiązują przepisy dot. kosztów mediatorów a mediacja pozasądowa - koszty ustalane są indywidualnie.