Prawo pracy

figurka prawna

Prawem pracy określa się normy prawne związane ze stosunkiem pracy, które traktują o prawach i obowiązkach pracowników oraz pracodawców. Do tych norm należy kodeks pracy, układy i porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty. Kancelaria prawna Doroty Parys specjalizuje m.in. w zakresie prawa pracy. Zapewniamy porady prawne pracownikom i pracodawcom, osobom fizycznym i osobom prawnym. Dbamy o merytoryczność porad o jakość relacji z Klientem.

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną. Zapobiegamy powstawaniu problemów i rozwiązujemy te już powstałe. Udzielamy porad prawnych w zakresie prawa pracy, sporządzamy pisma i umowy, a także reprezentujemy Klientów przed sądem. Przygotowujemy regulaminy pracy oraz umowy cywilnoprawne. Zajmujemy się sporami dotyczącymi stosunku pracy, sporami związanymi z finansami w ramach stosunku pracy oraz sprawami wiążącymi się ze zwolnieniami, wypłatami odpraw i odszkodowaniami za wypadki przy pracy. Oferujemy fachową pomoc prawną nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach z zakresu prawa pracy.